55 Сураи РАҲМОН (Бахшоянда)

Назад

55 Сураи  РАҲМОН (бахшоянда)

 

Ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон!

1.Худои раҳмон.

2.Қуръонро таълим дод,

3.инсонро биёфарид,

4. ба ӯ гуфтан омӯхт.

5.Офтобу моҳ  ба ҳисобе муқаррар дар ҳаракатанд.

6.Ва ситорагону дарахтон саҷдааш мекунанд (Худоро).

7.Осмонро барафрохт ва тарозуро барниҳод,

8.то дар тарозу таҷовуз макунед.

9.Вазн карданро ба адолат риъоя кунед ва камфурӯшӣ макунед!

10.Заминро барои мардум қарор дод.

11. дар он меваҳост ва нахлҳо бо хӯшаҳое, ки дар ғилофанд,

12.ва донаҳое, ки ҳамроҳ бо коҳанд ва низ гиёҳони хушбӯ.

13.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

14.Одамиро аз гили хушкшудае чун сафол биёфарид.

15. Ва ҷинро аз шӯълае бедуд.

16.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

17.Парвардигори ду машриқ ва Парвардигори ду мағриб.

18.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

19.Ду баҳрро пеш ронд, то ба ҳам расиданд,

20.миёнашон пардаест,  то ба ҳам омехта нашаванд.

21.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

22.Аз он ду (баҳр) марвориду марҷон берун меояд.

23.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

24.Ва ӯрост киштиҳое ҳамонанди кӯҳ, ки дар баҳр мераванд.

25.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

26.Ҳар чӣ бар рӯи замин аст, фонӣ (тамом) шуданист.

27.Ва зоти Парвардигорат, ки зулҷалолу вал икром аст боқӣ мемонад.

28.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

29.Ҳар кас, ки дар осмонҳову замин аст, дархосткунандаи даргоҳи ӯст ва ӯ ҳар рӯз дар корест.

30.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

31.Эй ҷинниёну одамиён, ба ҳисоби шумо хоҳем расид!

32.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

33. Эй гурӯҳи ҷинниёну одамиён, агар метавонед, ки аз канораҳои осмонҳову замин берун равед, берун равед! Вале берун натавонед рафт, магар бо доштани қудрате.

34.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

35.Бар шумо шӯълае бедуд фиристода шавад ё дуде бе шӯъла, пас, бо ӯ муқобила натавонед кард.

36.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

37.Он гоҳ ки осмон шикофта шавад, ранге сурх чун ранги чарм хоҳад дошт.

38.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

39.Пас, дар он рӯз аз гуноҳи ҳеҷ ҷинневу одамие напурсанд.

40.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

 

41. Кофиронро ба нишони чеҳраашон мешиносанд ва аз мӯи пеши сар ва пойҳояшон мегиранд.

42. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

43. Ин ҳамон ҷаҳаннамест, ки гунаҳкорон дурӯғаш мепиндоштанд.

44. Ва акнун дар миёни он ва оби ҷӯшон мегарданд.

45. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

46. Ҳар касро, ки аз истодан ба пешгоҳи Парвардигораш тарсида бошад, ду биҳишт аст.

47. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

48. Он ду пур аз дарахтонанд.

49. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

50. Дар он ду, чашма ҷорист.

51. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

52. Дар он ҷо  аз ҳар гуна мевае ду қисм аст.

53. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

54. Бар бистарҳое, ки астарашон аз истабрақ1 аст, такя задаанд ва меваҳои он ду биҳишт дар наздикашон бошад.

55. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ

мешуморед?

56. Дар он ҷост заноне, ки ҷуз ба шавҳари хеш нанигаранд ва пеш аз биҳиштиён ҳеҷ одамиву ҷинне ба онҳо даст назадааст.

57. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

58. Монанди ёқуту марҷон.

59. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

60. Подоши некӣ некисту бас.

61. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

62. Ва ғайри онҳо ду биҳишти дигар аст.

63. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

64. Аз шиддати сабзӣ моил ба сиёҳианд.

65. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

66. Дар он ду, ду чашмаи ҷӯшанда ҳаст.

67. Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

68.Дар он ду (биҳишт), мева ҳаст ва дарахти хурмову анор ҳаст.

69.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

70.Дар он ҷо (биҳишт) занонест нексирату зеборӯй.

71.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

72.Ҳуроне мастур дар хаймаҳо2.

73.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

74.Пеш аз биҳиштиён ҳеҷ одамиеву ҷинне ба онҳо даст назадааст.

75.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

76.Дар болиштҳои сабзу фаршҳои некӯ такя мезананд.

77.Пас, кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро дурӯғ мешуморед?

78.Бузург аст номи  Парвардигори ту,  он соҳиби бузургиву икром!

Мы в социальных сетях