73 Сураи МУЗЗАММИЛ (Ҷома бар худ печида)

Назад

73 Сураи МУЗЗАММИЛ1 (ҷома бар худ печида)

 

Ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон!

1.Эй ҷома бар худ печида,

2.шабро зинда бидор, магар андакеро,

3.нимае аз онро ё андаке аз нима кам кун,

4.ё андаке бар нима бияфзой ва Қуръонро шумурдаву (бо диққат) равшан бихон.

5.Мо ба ту сухане душворро илқо (андохтан, омӯхтан) хоҳем кард.

6.Албатта, шабҳангом аз бистар бархостан мувофиқати забону дилро афзояндатар аст ва баёни суханро устувордорандатар,

7.ки  албатта, корҳои ту дар рӯз бисёр  аст.

8.Ва номи Парвардигоратро ёд кун ва аз ҳама бибур ва ба ӯ бипайванд:

9.Парвардигори  машриқу мағриб. Ҳеҷ Худое барҳақ ҷуз ӯ нест. ӯро корсози  хеш интихоб кун!

10.Ва бар он чӣ мегӯянд, сабр кун ва ба ваҷҳе писандида аз онҳо дурӣ ҷӯй.

11.Дурӯғшуморандагони соҳибнеъматро ба Ман вогузор. Ва андаке мӯҳлаташон деҳ.

12.ҳаройна, назди Мост бандҳои гарон ва дӯзах

13.ва таъоме гулӯгиру азобе дардовар,

14.рӯзе, ки замину кӯҳҳо ба ларза оянд ва кӯҳҳо теппае аз реги равон гарданд!

15.ҳаройна, Мо бар шумо паёмбаре фиристодем, ки бар аъмолатон гувоҳ аст, ба он сон, ки ба Фиръавн ҳам паёмбаре фиристодем.

16.Ва Фиръавн аз паёмбар фармон набурд. Мо низ ӯро ба сахтӣ фурӯ гирифтем.

17.Агар кофир бошед, дар рӯзе, ки кӯдаконро пир мегардонад, чӣ гуна дар амон монед?

18.Дар он рӯз осмон бишикофад  ва ваъдаи Худо ба вуқӯъ пайвандад.

19.ҳаройна, ин пандест. Пас, ҳар кӣ бихоҳад, роҳе ба сӯи Парвардигораш оғоз кунад.

20. ҳаройна, Парвардигори ту медонад, ки ту ва гурӯҳе аз онон, ки бо ту ҳастанд, наздик ба ду саввуми  шаб ё нисфи он ва ё сеяки шабро ба намоз меистед2. Ва Худост, ки андозаи шабу рӯзро муъайян мекунад. Ва медонад, ки шумо ҳаргиз ҳисоби онро натавонед дошт. Пас, тавбаи шуморо бипазируфт. Ва  ҳар чӣ муяссар шавад, аз Қуръон бихонед. Медонад чӣ касоне аз шумо бедор хоҳанд шуд ва гурӯҳе дигар  ба талаби  рӯзии Худо ба сафар мераванд ва гурӯҳи дигар дар роҳи Худо ба ҷанг мераванд. Пас ҳар чӣ муяссар шавад, аз он (қуръон) бихонед. Намоз бигузореду закот бидиҳед ва ба Худо қарзи некӯ диҳед. Ва ҳар хайреро, ки барои худ пешопеш бифиристед, онро назди Худо хоҳед  ёфт. Ва он мукофоти беҳтар аст ва подоше бузургтар (дар назди Худо). Ва аз Худо омурзиш бихоҳед,   ҳаройна, Худо омурзандаву меҳрубон аст!

Мы в социальных сетях