93 Сураи ЗУҲО (Оғози рӯз)

Назад

93 Сураи ЗУҲО (оғози рӯз)

 

Ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон!

1.Савганд ба вақти чошт,

2.ва савганд ба шаб, чун бипӯшад (бо торикии худ аторфро),

3. ки Парвардигорат туро тарк накарда ва душман ҳам нагирифтааст.

4.албатта, охират барои ту беҳтар аз дунёст.

5.Ва ҳаройна, ба зудӣ Парвардигорат туро ато хоҳад дод, то хушнуд шавӣ.

6.Оё туро ятим наёфт ва паноҳат дод?

7.Оё туро гумгашта наёфт ва ҳидоятат кард?

8.Оё туро дарвеш  наёфт ва тавонгарат гардонид?

9.Пас, ятимро маёзор

10. ва гадоро марон

11.  ва неъматҳои Парвардигоратро бозгӯ намо.

Мы в социальных сетях